جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

مراسم شیرخوارگان حسینی در تهران

همزمان با اولین جمعه ماه محرم، ۱۵ شهریور ماه، مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) در مصلی‌ تهران برگزار شد.