شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

مدرسه‌های به گل نشسته

وضعیت مدارس مناطق سیل‌زده لرستان در آستانه آغاز سال تحصیلی