جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

گردهمایی خادمین پاکسازی مسیر اربعین با حضور شهردار تهران