شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

مراسم امضای تفاهم نامه اجرای مدیریت بهره برداری و نگهداری از پارک های جنگلی و توسعه فضای سبز شهر تهران

مراسم امضای تفاهم نامه اجرای مدیریت بهره برداری و نگهداری از پارک های جنگلی و توسعه فضای سبز شهر تهران صبح امروز شنبه ۱۳ مهرماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.