یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :یلدا نعمتی/ یزد

آژانس عکس همشهری

محوطه باستانی غربالبیز – مهریز( یزد)

مجموعه گردشگری غربالبیز در وسعت بیش از 10 هکتار، متعلق به دوره پیش از تاریخ است که در مجاورت روستای مدوار و در دامنه کوهی به همین نام قرار دارد. در این منطقه، ظروف سفالی، ادوات مفرغی , بقایای شهر باستانی و گورهای خورشیدی، آثار تمدن های پی در پی اعصار حجر، مفرغ, آهن، مادها، اشکانیان و ساسانیان به وضوح قابل شناسایی است.تنوع این آثار و گورهای مکشوفه که مربوط به اواخر اشکانی و اوایل هخامنشی می باشد، حکایت از آن دارد که این محل از دیرباز یکی از زیستگاه ها و محل سکونت های انسان در منطقه بوده است.