چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سرویس : ورزشی

عکاس :امیر پناهپور

آژانس عکس همشهری

رالی تهران - خزر خودروهای کلاسیک ایران

دومین دوره رالی فرهنگی، ورزشی خودروهای کلاسیک در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان تهران – خزر در مسیر استان مازندران آغاز شد. این رالی روز چهارشنبه ​هفدهم مهرماه ماه ​​از ساعت ۹ صبح با ​حضور بیش از ​۱۲۰ دستگاه خودروی کلاسیک از پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی تهران شروع شد.