یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :پوپک خواجه امیری

معضلات شهری کرج

عدم جمع آوری زباله ها ، باریک بودن و غیر استاندارد بودن کوچه ها از جمله مشکلات ومعضلات شهر کرج میباشد