یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران با حضور وزیر نیرو

جلسه شورای شهر تهران امروز ۲۸ مهر ماه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد.