چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

آژانس عکس همشهری

رویداد بین المللی کلیماتون در تهران

رویداد بین المللی کلیماتون با مشارکت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و ستاد سمن های شهر تهران صبح امروز چهارشنبه ۱ آبان ماه برگزار شد.