شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

آژانس عکس همشهری

محله اسلام آباد سعادت آّباد

این محله که در قدیم به زورآباد معروف بوده، به دره ای در میان ساختمان ها و برج های شهرک آتی ساز و بلوار ۲۴ متری سعادت آباد تبدیل شده و وقتی به آن نگاه می کنیم، فضای دوقطبی ساختمان ها و ساکنین این مناطق به چشم می خورد و نگاه از بالا به پایین کاملا در این فضا مشهود است.