یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

افتتاحیه نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران