شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :منا عادل

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه تاریخ محلی فارس

نمایشگاه تاریخ محلی فارس مجموعه‌ای از رویدادهای مختلف از جمله نمایش بیش از ۲۰۰ اثر مکتوب شامل نسخ خطی، اسناد خطی، نشریات و عکس‌های تاریخی است.