دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناهپور

اجتماع بزرگ گردان های بسیج شهرداری تهران

مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه ۴ آذر با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در خانه کشتی شهدای هفتم تیر بزگزار شد.