دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :منا عادل

آژانس عکس همشهری

یازدهمین سالانه مجسمه‌های کوچک

نمایشگاه مجسمه های کوچک قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نمایشگاه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است که روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد. نخستین نمایشگاه مجسمه‌های کوچک با همت محمد حسین عماد و دیگر اعضا هیات مدیره آن دوره برپا شد؛ این نمایشگاه در دوره های نخست در خانه هنرمندان و برای اعضای انجمن در مکان و زمان مشخص بر پا شد و به تدریج در سال های بعد به دلیل اهمیت آن در گالری‌های خصوصی و با دعوت از همه هنرمندان برگزار شد.