سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

امضای تفاهم نامه همکاری « اسنپ » و « شهرداری تهران »

آیین امضای تفاهم نامه همکاری شرکت تاکسی اینترنتی «اسنپ» و شهرداری تهران جهت ارائه تخفیف سفر به افراد معلول و کم توان با حضور زهرا نژاد بهرام رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، گلپایگانی رییس ستاد مناسب سازی شهرداری تهران برگزار شد.