جمعه ۱ آبان ۱۳۹۴

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا تقوی

آژانس عکس همشهری

چهارمین اجتماع بزرک مدافعین حرم در شب تاسوعای حسینی