سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

نکارخانه ای به وسعت یک شهر

با نصب تصاویر آثار هنری هنرمندان در سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر تهران، طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» برای دومین سال و به مدت دو هفته در پایتخت در حال اجرا می باشد.