اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس عبدالرضا رحيمی  تعداد نتایج  ۱۱
مسابقات بوكس قهرمانی جوانان كشور
مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور
سرپل ذهاب ۴۰ روز پس از زلزله
سرپل ذهاب ۴۰ روز پس از زلزله
شرایط زندگی زلزله زدگان در سرپل ذهاب پس از بارش باران
شرایط زندگی زلزله زدگان در سرپل ذهاب پس از بارش باران
شرايط زندگی در روستاهای کرمانشاه پس از زلزله
شرایط زندگی در روستاهای کرمانشاه پس از زلزله
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله - ۱
خسارت زلزله در روستای ده جامی
خسارت زلزله در روستای ده جامی
جمع آوری کمک‌های مردمی در کرمانشاه برای زلزله زدگان
جمع آوری کمک‌های مردمی در کرمانشاه برای زلزله زدگان
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله _ ۱
زلزله شدید در سرپل ذهاب
زلزله شدید در سرپل ذهاب _ ۱
مسابقات لیگ کشوری دوچرخه سواری تریال
مسابقات لیگ کشوری دوچرخه سواری تریال
 جمع‌آوری یک تن زباله از تالاب هشیلان
 جمع‌آوری یک تن زباله از تالاب هشیلان