اخبار مربوط به کلیدواژه نشست خبري  تعداد نتایج  ۱۷۹
نشست خبري دوشنبه ها،روز پاسخگویی مدیران شهری
نشست "دوشنبه ها؛ روز پاسخگویی مدیران شهری"
نشست خبری وزیر امور خارجه
نشست خبری وزیر امور خارجه
نشست خبری پایانى ستاد انتخابات شورایاری ها
نشست خبری پایانى ستاد انتخابات شورایاری ها
نشست خبری رونمایی از سامانه طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران
نشست خبری رونمایی از سامانه طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران
نشست خبري پنجمين دوره شوراياري ها
نشست خبری پنجمین دوره شورایاری ها
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان بهزیستی کشور
نشست خبری رییس سازمان بهزیستی کشور
نشست خبری اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه
نشست خبری رييس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری وزیر نفت
نشست خبری وزیر نفت
نشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر
نشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر