اخبار مربوط به کلیدواژه خبرگان  تعداد نتایج  ۲۳
افتتاحیه ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم»
افتتاحیه ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم»
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه  دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب
اختتامیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم
اختتامیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم
افتتاحیه سومین اجلاسیه رسمی  مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم
افتتاحیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم
جلسه پایانی نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
جلسه پایانی نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری _ 2
افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری _ 1
دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب
دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب
جلسه پایانی نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
جلسه پایانی نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
نوزدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
آخرین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری
نوزدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری
نوزدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری