اخبار مربوط به کلیدواژه شهردار تهران  تعداد نتایج  ۱۴۷
حضور شهردار تهران در مراسم افتتاح  باغ هنر
بهره برداری از پروژه‌های مدیریت شهری در اراضی عباس آباد
 رونمایی از کتاب یک عمر با عزت با حضور شهردار تهران
رونمایی از کتاب "یک عمر با عزت" با حضور شهردار تهران
اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استاد معین
اتصال جبهه های حفاری شمالی و جنوبی تونل زیر گذر استاد معین
شهردار تهران در سه شنبه هاي بدون خودرو
شهردار تهران در سه شنبه های بدون خودرو
افتتاح پروژه هاي منطقه 2 با حضور شهردار تهران
افتتاح پروژه های منطقه 2 با حضور شهردار تهران
بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی در میدان حسن آباد
بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی در میدان حسن آباد
سه شنبه هاي بدون خودرو شهردار تهران و وزير ارتباطات
سه شنبه های بدون خودرو شهردار تهران و وزیر ارتباطات
دوچرخه سواری شهردار در سه شنبه های بدون خودرو
دوچرخه سواری شهردار در سه شنبه های بدون خودرو
بزرگداشت روز کارگر با حضور شهردار تهران
بزرگداشت روز کارگر با حضور شهردار تهران
بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
بازدید پیروز حناچی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
اولین رویداد مدیریت هوشمند پسماند شهری با حضور شهردار تهران
اولین رویداد مدیریت هوشمند پسماند شهری با حضور شهردار تهران
جشنواره تاکسیرانی با حضور شهردار تهران
جشنواره تاکسیرانی با حضور شهردار تهران