اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس محمد عباس نژاد فرد  تعداد نتایج  ۲۰
بازدید اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر از بزرگراه دولت آباد
بازدید اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر از بزرگراه دولت آباد
بازگشایی «تئاتر نصر»
بازگشایی «تئاتر نصر»
گردهمایی هنرمندان برای جمع آوری کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان
گردهمایی هنرمندان برای جمع آوری کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان
جشن نوروزگان خانه تئاتر
جشن نوروزگان خانه تئاتر
آئین «جهان نوروز»
آئین «جهان نوروز»
نشست تخصصی زن، صلح و امنیت پایدار
نشست تخصصی زن، صلح و امنیت پایدار
در حاشیه جلسه هیات دولت
در حاشیه جلسه هیات دولت
نشست خبری وزیر نفت
نشست خبری وزیر نفت
در حاشیه جلسه هیات دولت
در حاشیه جلسه هیات دولت
کبابی‌های شبانه خیابان پیروزی
کبابی های شبانه خیابان پیروزی
سرشماري حيات وحش در ارتفاعات شمال تهران
سرشماری حیات وحش در ارتفاعات شمال تهران
در حاشیه جلسه هیات دولت
در حاشیه جلسه هیات دولت