اخبار مربوط به کلیدواژه خبرگان رهبری  تعداد نتایج  ۵
افتتاحیه ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم»
افتتاحیه ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم»
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه  دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب
جلسه پایانی نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
جلسه پایانی نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
اولین رای گلستان توسط جانباز جنگ تحمیلی
اولین رای گلستان توسط جانباز جنگ تحمیلی